Instrukser og rutiner

Klare rutiner er viktig for å sikre effektiviteten og kvaliteten i arbeidsprosessen. En gjennomgang av rutinen til Jobbkretser skal sørge for at du som Partner til enhver tid vet hva som kreves av deg i de ulike delprosessene for å bidra til en god arbeidsflyt. 

I dette kurset vil vi ta en gjennomgang av rutiner tilhørende alle kjerneprosesser og delprosesser. Du vil lære hvordan partnere, kunder og medarbeidere kan navigere seg på Bemanningsinfo.no, et styringssystem som inneholder relevante rutiner og prosesser for å sikre kvaliteten på arbeidet. 

Kurset passer for: Jobbkretser sine bemanningspartnere

Tid: X timer

Avsluttende test: JA

Kurset passer for: Jobbkretser sine bemanningspartnere

Tid: X timer

Avsluttende test: JA

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du ha gått igjennom følgende punkter:

  • Internkontrollforskriften
  • Jobbkretser sitt HMS system
  • Kvalitetsarbeidet i Jobbkretser
  • Jobbkretser sine forpliktelser til RA og ISO
  • Gjennomgang av KM1-1 (kvalitetsmanualen)
  • Gjennomgang av Bemanningsinfo (instrukser og rutiner)

Ta kurset

Ønsker du å ta kurset må du logge deg inn på våre kurssider. Klikk på knappen under for å komme til innloggingssiden.